Evjen Granitt AS
Postadresse og besøksadresse : Evjen, 8120 Nygårdsjøen
Tel. +47 755 68 380, Fax. +47 755 68 151
Org. nr. 992359938
Bank: 4609.07.04168

Kontaktpersoner:

Vidar Johansen
vidar@egranitt.no
(+47 91773982)

Bjørn Liland
bjorn@egranitt.no
(+47 91593042) 


Copyright © 2010 Evjen Granitt AS